Safety Policy (BM)

Safety Policy

Kami di mac technology (m) sdn bhd berkewajpan terhadap keselamatan dan kesihatan para pekerja kami di tempat bertugas dalam melaksanakan gerak kerja kami , kami sentiasa berusaha untuk memelihara suasana kerja yang selamat dan sihat bagi semua pekerja pelanggan dan orang awam.

Usaha ini bermula dengan mematuhi sepenuhnya setiap peruntukan perlindungan.

Kami menghargai dasar keselamatan dan kesihtan kami ini sebagai perkara pokok yang setaraf dengan matlamat perundangan dan pihak pengurusan bertanggungjawab melaksanakannya.

Kami menghargai dasar keselamatan dan kesihtan kami ini sebagai perkara pokok yang setaraf dengan matlamat perundangan dan pihak pengurusan bertanggungjawab melaksanakannya.

Demi memelihara suasana kerja yang selamat dan sihat kami akan.:-
• melatih dan menyelia semua pekerja di segenap lapisan secara berterusan untuk membangun dan mewajibkan budaya kerja yang selamat dan sihat.
• melengkapkan para pekerja dengan peralatan perlindungan diri yang sesuai dan mencukupi.
• membina sikap bertanggung jawab akauntabiliti perseorangan bagi diri sendiri serta kaki tangan dan peralatan di bawah jagaan mereka
• mempratikkan apa sahaja prosedur dan kehendak undang – undang yang berkaitan serta garis panduan dari agensi – agensi kerajaan